Nguyễn Hứa Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,314

 
Mục này được 44337 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hứa Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/06/1973
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bác sĩ đa khoa; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Nội Khoa; Tại: Đại học Y Dược Huế
Dạy CN: Nội Hô hấp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cứ nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 44 Phan Kế Bính - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363826755; Mobile: 0989075586
Email: nhquang@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1999 - nay: Trưởng khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn