Ngô Hải Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,134,098

 
Mục này được 846 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Hải Quỳnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/04/1981
Nơi sinh: Vĩnh Giang-Vĩnh Linh-Quảng Trị
Quê quán Vĩnh Giang-Vĩnh Linh-Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính ngân hàng; Tại: Đại học Duy Tân
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học SoongSil
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Marketing, hành vi khách hàng, tài chính
Ngoại ngữ: IELTS 5.5
Địa chỉ liên hệ: 85- Nguyễn Minh Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0989.162.742
Email: nhquynh@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2006 - 09/2007: Kế toán tại Công ty TNHH Xây lắp và Thương Mại Lăng Cô.
09/2008 - 03/2016: Giảng viên tại Trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
03/2016 - 02/2019: nghiên cứu sinh tại trường Đại học SoongSil, Hàn Quốc.
03/2019 - 02/2020: Giảng viên tại Trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
03/2020 đến nay: Giảng viên tại Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển thang đo đo lường động cơ gắn kết của sinh viên với các trường đại học công lập. Chủ nhiệm: Ngô Hải Quỳnh. Thành viên: Nguyễn Thanh Hoài, Đặng Thị Á. Mã số: ĐHVH-2020-10. Năm: 2020. (Dec 14 2021 9:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai Trò Của Sự Khác Biệt Giới Tính Đối Với Động Cơ Gắn Kết Sinh Viên. Tác giả: Ngô Hải Quỳnh, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Thu, Đặng Thị Á, Nguyễn Thị Quỳnh Trang. CITA 2021 VKU. Số: 1. Trang: x-xx. Năm 2021. (Jun 24 2021 10:49AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ siêu thị ảo của người tiêu dùng tại Việt Nam: Ứng dụng phương pháp lý thuyết chuỗi phương tiện - đích. Tác giả: Nguyễn Thanh Hoài, Ngô Hải Quỳnh, Dương Thị Thu Trang. CITA 2020_ VKU. Số: 1. Trang: x-xx. Năm 2021. (Jun 24 2021 10:51AM)
[3]Bài báo: Trò chơi điện tử ứng dụng hóa–Một cách tiếp cận mới để ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Tác giả: Nguyễn Thanh Hoài, Ngô Hải Quỳnh, Dương Thị Thu Trang. Đại Học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 313-320. Năm 2020. (Jun 24 2021 10:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The role of emotional experience and destination image on ecotourism satisfaction. Authors: Ngô Hải Quỳnh, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Văn Lợi. Spanish Journal of Marketing - ESIC. No: Vol.25 No. 2. Pages: 312-332. Year 2021. (Dec 14 2021 9:20PM)
[2]Article: Factors Affecting the Behavioral Intention to use Virtual Supermarket: An Integrated Conceptual Framework. Authors: Nguyễn Thanh Hoài, Ngô Hải Quỳnh, Dương Thị Thu Trang. International Journal of Science and Research (IJSR). No: 10(5). Pages: 1219-1223. Year 2021. (Jun 24 2021 10:41AM)
[3]Article: What Motivates Students Engaging with Public Universities: A Case in Vietnam. Authors: Ngô Hải Quỳnh, Nguyễn Thanh Hoài, Đặng Thị Á, Nguyễn Thị Ngọc Thu. PSYCHOLOGY AND EDUCATION. No: 58 (2). Pages: 1111-1130. Year 2021. (May 25 2021 3:02PM)
[4]Article: The roles of student engagement motivations in learning and managing. Authors: Ngô Hải Quỳnh, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Ngọc Thu. International Journal for Innovation Education and Research. No: 9 (4). Pages: 223-234. Year 2021. (May 25 2021 3:04PM)
[5]Article: investigating the role of user experience in the online shopping system: an extension of the technology acceptance model. Authors: Ngô Hải Quỳnh, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Văn Lợi. Journal ATIT (Scopus). No: Vol. 98, No.20. Pages: 3165-3177. Year 2020. (Nov 5 2020 3:15PM)
[6]Article: The role of customer engagement in the interrelationship process: moderating effect of customer experience. Authors: Ngo Hai Quynh, Ngo Pham Ngoc Nha, Nguyen Thanh Hoai, Kang Gi-Du. International Journal Business Innovation and Research (Scopus). No: Vol.23, No. 1. Pages: 64-86. Year 2020. (Nov 5 2020 3:13PM)
[7]Article: The Moderating Influence of Brand Image on the Relationship Between Customer Engagement and Customer Loyalty. Authors: Ngô Hải Quỳnh. Indian Journal of Marketing (Scopus). No: 49. Pages: 42-56. Year 2019. (Jun 29 2020 3:16PM)
[8]Article: The Influences of Perceived Value and Brand Experience on Customer Engagement -Focusing on customers of restaurant in Nha Trang, Vietnam-. Authors: Nguyễn Thanh HoàiNgô Hải QuỳnhJin Ha-WonKang Gi-Du. Restaurant management research journal. No: 22. Pages: 251-286. Year 2019. (Jun 29 2020 3:19PM)
[9]Article: The effect of perceived value on customer engagement with the moderating role of brand image: A study case in vietnamese restaurants. Authors: Ngô Hải QuỳnhNguyễn Thanh HoàiKang Gi-Du. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. No: 8. Pages: 451-461. Year 2019. (Jun 29 2020 3:22PM)
[10]Article: A Scale Development for Measuring the Motivation of Ecological Boycott. Authors: Ngô Hải QuỳnhNguyễn Thanh HoàiChoKang Gi-Du. Korean Journal of Business Administration. No: 28. Pages: 2269-2230. Year 2018. (Jun 29 2020 3:24PM)
[11]Article: The influence of customer engagement on brand associations and customer loyalty in social media environment. Authors: Ngô Hải QuỳnhNguyễn Thanh HoàiNgô Phạm Ngọc NhãKang Gi-Du. The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting. No: 1. Pages: 1-15. Year 2018. (Jun 29 2020 3:27PM)
[12]Article: The Influence Perceived Value, Brand Image and Corporate Reputation on Customer Engagement and Customer Loyalty. Authors: Ngô Hải QuỳnhNguyễn Thanh HoàiNgô Phạm Ngọc NhãKang Gi-Du. Scholars Journal of Economics, Business and Management. No: 5. Pages: 136-146. Year 2018. (Jun 29 2020 3:29PM)
[13]Article: Understanding the motivations influencing ecological boycott participation: An exploratory study in Viet Nam. Authors: Nguyễn Thanh HoàiNgô Hải QuỳnhKang Gi-Du. Tạp chí Sustainability, Social Ecology and Sustainability (SCIE). No: 12. Pages: 1-17. Year 2018. (Jun 29 2020 3:13PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 9 2020 12:02PM)(Jun 29 2020 3:57PM)(Jul 1 2020 10:39AM)(Jul 1 2020 10:41AM)
[1]Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kim Kun Bae. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hoài. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[2]Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yong Kyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[3]Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Kang Gi-Du. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[4]Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeong Ho Park. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2010.
[3] Lao động tiên tiến. Năm: 2010.
[4] Lao động tiên tiến. Năm: 2011.
[5] Lao động tiên tiến. Năm: 2012.
[6] Lao động tiên tiến. Năm: 2013.
[7] Lao động tiên tiến. Năm: 2014.
[8] Giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2014.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng. Năm: 2015.
[10] Lao động tiên tiến. Năm: 2015.
[11] Lao động tiên tiến. Năm: 2018.
[12] Giấy khen Hiệu trưởng. Năm: 2020.
[13] Giấy khen Đảng Ủy Trường " Đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020". Năm: 2020.
[14] Giấy khen "Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2019-2020". Số: 234/QĐ-CĐVH. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing dịch vụ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Cao đẳng nghề  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn
[2]Nguyên lý kế toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn
[3]Tiếng anh chuyên nghành thương mại điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 học sinh trung cấp  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn
[4]Du lịch trực tuyến
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 cao đẳng nghề  Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
[5]Tài chính doanh nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn
[6]Kinh tế vi mô
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn