Nguyễn Hạ Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,208

 
Mục này được 16496 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hạ Thương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/11/1958
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ văn; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ ; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Dạy CN: Văn học Trung Quốc
Lĩnh vực NC: Văn học nước ngoài
Điện thoại: 3733974; Mobile: 0914018824
Email: nhthuong@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994). Giảng viên Khoa Ngữ Văn, chuyên viên Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).                                                                         

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn