Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,654,301

 
Mục này được 16889 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/03/1986
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Hiệp Hòa - Bắc Giang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Khoa học – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Sinh học hệ thống môi trường; Tại: Đại học Kitakyushu
Dạy CN: Công nghệ sinh học tế bào thực vật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa. 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0965253101
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn; nhtrunghieu@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2009 - 2012: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 2012 - 2014: Học thạc sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 2014 - 2015: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 2015 - 2018: Học Tiến sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 10/2018 - 04/2019: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
- 05/2019 đến nay: Giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
- 2019 - 2022: Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa
- 2022 - nay: Phó bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Bách Khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu quy trình chiết xuất nước cốt đảng sâm (Codonopsis Javanica (Blume) Hook.F.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Thành viên: Bùi Xuân Đông, Nguyễn Thị Minh Xuân, Võ Công Tuấn. Mã số: T2020-02-41. Năm: 2022. (Jan 31 2023 11:33PM)
[2] Đề tài Khác: Conversion of poultry feathers into oil absorbent materials by bio-detergents. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Thành viên: Nguyễn Thị Minh Xuân, Tạ Ngọc Ly. Mã số: GSGES 2020. Năm: 2021. (Jan 31 2023 11:30PM)
[3] Đề tài Khác: Isolation and screening for Streptomyces strain capable of efficient keratin degradation. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Đông Phương. Thành viên: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: GSGES 2015. Năm: 2015. (Oct 6 2019 1:02AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Cảm ứng phát sinh phôi vô tính từ mẫu cấy lá cây bưởi trụ (Citrus Grandis L.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: T2011-02-10. Năm: 2011. (Oct 6 2019 12:35AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nhân giống vô tính cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.). Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Mã số: T2010. Năm: 2010. (Oct 6 2019 12:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀO MẪU IN VITRO VÀ PHÁT SINH MÔ SẸO TỪ MẪU LÁ VÀ CUỐNG LÁ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.). Tác giả: Phạm Thị Anh Thư, Đỗ Bảo Khanh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II năm 2023. Trang: 61-64. Năm 2023. (Oct 16 2023 10:58PM)
[2]Bài báo: Isolation and screening for Streptomyces strain capable of efficient feather degradation. Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong, Nguyen Tran Huyen Anh, Nguyen Hoang Trung Hieu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: vol 21, số 8.2. Trang: 31-34. Năm 2023. (Oct 16 2023 10:53PM)
[3]Bài báo: Using Biosurfactants from Plants to Treat Chicken Feathers into a Green Oil Absorbent Material. Tác giả: Nguyen Thi Minh Xuan* , Nguyen Hoang Trung Hieu, Ta Ngoc Ly. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. Số: 38(2). Trang: 63-69. Năm 2022. (Jan 31 2023 11:38PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính sinh hóa rễ củ và chiết xuất từ rễ củ Đảng sâm (Codonopsis Javanica (blume) Hook. F. & Thomson) khai thác từ núi Ngọc Linh (Kon Tum). Tác giả: Nguyễn Hoàng Trung Hiếu*, Nguyễn Thị Phương Uyên, Võ Công Tuấn, Nguyễn Thị Minh Xuân, Bùi Xuân Đông. Tạp chí Công Thương. Số: 1(1). Trang: 382-390. Năm 2022. (Jan 31 2023 11:43PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa khả năng tạo cụm chồi cho nhân nhanh in vitro ở cây hoa cẩm chướng (Dianthus caryophyllus L.). Tác giả: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Số: 2. Trang: 836-840. Năm 2013. (Sep 16 2019 10:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhanced elevations of hypo-osmotic shock-induced cytosolic and nucleic calcium concentrations in tobacco cells by pretreatment with dimethyl sulfoxide. Authors: Hieu TH Nguyen, François Bouteau, Christian Mazars, Masaki Kuse, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 83(2). Pages: 318-321. Year 2019. (Sep 20 2019 6:14PM)
[2]Article: Effect of different light spectra on the pigmentation of stored elephant garlic. Authors: Diego Comparini, Hieu TH Nguyen, Kota Ueda, Kyoshi Moritaka, Toshihiko Kihara, Tomonori Kawano. Journal of the Science of Food and Agriculture (SCIE). No: 98(7). Pages: 2598-2606. Year 2018. (Aug 22 2019 3:36PM)
[3]Article: Methanol induces cytosolic calcium variations, membrane depolarization and ethylene production in arabidopsis and tobacco. Authors: Daniel Tran, Aurélien Dauphin, Patrice Meimoun, Takashi Kadono, Hieu T H Nguyen,Delphine Arbelet-Bonnin, Tingting Zhao, Rafik Errakhi, Arnaud Lehner, Tomonori Kawano,François Bouteau. Annals of Botany (SCI). No: 122(5). Pages: 849-860. Year 2018. (Aug 22 2019 3:45PM)
[4]Article: The involvement of calmodulin and protein kinases in the upstream of cytosolic and nucleic calcium signaling induced by hypoosmotic shock in tobacco cells. Authors: HTH Nguyen, F Bouteau, C Mazars, M Kuse, T Kawano. Plant signaling & behavior (SCIE). No: 13(8). Pages: e1494467. Year 2018. (Sep 20 2019 6:13PM)
[5]Presentations: Superoxide-dependent positive and negative modulation of hypo-osmotically altered cytosolic and nucleic calcium ion concentrations in tobacco cells. Authors: Nguyen HTH, Sei A, Bouteau F, Mazars C, Kawano T.. International Symposium on Plant signaling and Behavior. Year 2017. (May 26 2023 10:32AM)
[6]Article: Indole-3-acetic acid-induced oxidative burst and an increase in cytosolic calcium ion concentration in rice suspension culture. Authors: Hieu T.H. Nguyen, Kenji Umemura, Tomonori Kawano. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (SCI). No: 80(8). Pages: 1546-54. Year 2016. (Aug 22 2019 3:25PM)
[7]Presentations: Preparation of suspension-cultured rice cells expressing aequorin gene, for monitoring the hormonal regulation in intracellular calcium homeostasis. Authors: Nguyen HTH, Kawano T.. The Kyushu Branch of The Society of Agricultural Meterology of Japan. Year 2015. (May 26 2023 10:38AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lâm Hưng Kim Hoàn
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá, bình tuyển và xây dựng tiêu chuẩn cây mẹ ưu tú phục vụ công tác chọn tạo giống sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) chất lượng cao tại Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2020

 1464/QĐ-LHHVN

 Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng. Năm: 2020, 2021, 2022, 2023.
[2] Bằng khen Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng. Số: 1522/QĐ-UBND. Năm: 2021.
[3] Giấy khen BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng. Số: 08/ĐTN-ĐHĐN. Năm: 2022.
[4] Bằng khen BCH Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022". Số: 22QĐ/TĐĐN. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh lý học
Ngành: Sinh học
 2021 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ sở thiết kế nhà máy
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Sinh học tế bào nâng cao
Ngành: Sinh học
 2020 Thạc sĩ  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ sản xuất hợp chất thứ cấp từ thực vật
Ngành: Sinh học
 2020 Thạc sĩ  Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Hóa, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Công nghệ tế bào thực vật
Ngành: Sinh học
 2010 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn