Đặng Thị Tố Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 391 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Tố Như
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/02/1982
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Toán ứng dụng; Tại: Đại học Grenoble Alpes
Lĩnh vực NC: Thống kê ứng dụng
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 8/2004-7/2006: Giảng viên tập sự tại Khoa Toán, Đại học Khoa học Huế
8/2006-nay: Giảng viên, công tác tại Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô phỏng Monte Carlo trong mô hình hàng chờ. Chủ nhiệm: Đặng Thị Tố Như. Mã số: T2012-04-14. Năm: 2012. (Aug 19 2019 9:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Về một đánh giá khoảng cách xác suất cho hai tổng Abel các biến ngẫu nhiên độc lập. Tác giả: Trần Lộc Hùng, Đặng Thị Tố Như. Thông tin Khoa học, Đại học Khoa học, Đại học Huế. Số: 15. Trang: 1-7. Năm 2008. (Aug 19 2019 10:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Estimation of the multifractional function and the stability index of linear multifractional stable processes. Authors: Thi-To-Nhu Dang. ESAIM: Probability and Statistics. No: 24. Pages: 1-20. Year 2020. (Feb 6 2020 9:14AM)
[2]Article: Estimation of the Hurst and the stability indices of a H-self-similar stable process. Authors: Thi - To - Nhu Dang, Jacques Istas. Electronic Journal of Statistics. No: 11(2). Pages: 4103-4150. Year 2017. (Aug 19 2019 9:53PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Phương pháp định lượng trong kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên chính quy  Đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn