Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,993

 Thiết kế nguồn điện áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28nm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Kim Ánh
Nơi đăng: Journal of Science and Technology (JST-UD); Số: Vol. 18, No. 4.1;Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khối tham chiếu Bandgap là một thành phần cơ bản, đóng vai trò thiết yếu trong nhiều thiết kế mạch tương tự và mạch số hiện nay. Chức năng quan trọng nhất của khối tham chiếu là tạo ra điện áp hoặc dòng điện một chiều có giá trị cố định, ít bị phụ thuộc nhất vào sự biến đổi của mạch do nhiễu, sự thay đổi về điện áp nguồn cấp và biến thiên của nhiệt độ trong các điều kiện hoạt động khác nhau của mạch.
Bài báo đề xuất một cấu trúc mạch tham chiếu Bandgap công suất thấp, được thực hiện trên công nghệ CMOS 28nm, hoạt động ổn định trong một dải điện áp nguồn từ 1,1 tới 2V với hệ số khử nhiễu nguồn 54dB. Vi mạch tạo giá trị điện áp tham chiếu đầu ra 0,6V và đạt được hệ số phụ thuộc nhiệt độ nhỏ hơn 10ppm/°C trong dải nhiệt độ hoạt động từ -40°C tới 105°C. Dưới điện áp nguồn 1,2V, mạch tiêu thụ dòng chỉ 2,87µA, cho ra công suất tiêu thụ 3,46µW.
ABSTRACT
The Bandgap reference block is a fundamental component, which plays an essential role in many analog and digital circuit designs. The most important feature of the reference block is to generate a constant-value voltage or a direct current which is least dependent on the variation of the circuit caused by noises, changes in voltage supply and temperature variation under different operating conditions of the circuit.
This article proposes a low-power Bandgap reference structure, implemented through the 28nm CMOS technology, which operates stably in a supply voltage range from 1.1 to 2V with an PSRR of 54dB. This circuit generates an output reference voltage value of 0.6 V and achieves a temperature coefficient below 10ppm/°C in the operating temperature range from -40°C to 105°C. Under the 1.2V supply voltage, the circuit consumes only 2.87µA, yielding a consumption power of 3.46µW.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn