Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,574

 Phân tích ảnh hưởng của Lò hồ quang đến chất lượng điện năng thông qua mô hình ba pha mới sử dụng Matlab
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Hoàng Cường, Lê Thuận Hòa,Lê Thiện Chiến, Ngô Đức Bình
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số: 116(6);Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn