Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,254

 Nghiên cứu, thiết kế, lập trình, chế tạo và lắp đặt bàn thực hành, thí nghiệm về Điều Khiển Logic đa chức năng
Chủ nhiệm:  Khương Công Minh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Tiến Dũng, Nguyễn Kim Ánh
Số: B2007-ĐN02-26 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
marriage affairs all wife cheat i want an affair

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn