Nguyễn Khánh Tấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,438

 
Mục này được 27451 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Khánh Tấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/02/1952
Nơi sinh: Đại Lộc
Quê quán Đại Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh vật; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Phương pháp dạy–học tiếng Việt Tự nhiên và Xã hội bậc tiểu học; Giải phẫu sinh lý - Vệ sinh phòng bệnh (ngành đào tạo giáo viên mầm non).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905170588
Email: nktan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước (1977–1979); Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn (1979–1981) – tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1989 – 1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn