Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,121,220

 

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14. Tập 1: Cơ bản

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Viết Trung; Đồng tác giả: 

Nguyễn Lan

Trương Minh Phước

Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Xây dựng; Mã số: VT.001794 ;Năm XB: 2011
Số lượng XB: 1000; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
SAP2000 là phiên bản tốt và thân thiện với người dùng nhất của các chương trình thuộc họ SAP. So với phiên bản SAP đầu tiên năm 1996, SAP2000 là phiên bản đầu tiên của SAP được tích hợp hoàn toàn trong môi trường Windows. Nó có tính năng giao diện đồ họa mạnh, dễ sử dụng và rất hiệu quả. Việc tạo và chỉnh sửa mô hình, thực hiện phân tích, kiểm tra và tối ưu hóa thiết kế, hiển thị và xuất kết quả đầu ra..., đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất. Mô hình kết cấu đơn giản có thể dùng cho nhiều dạng phân tích và thiết kế khác nhau. SAP2000 phiên bản 14 với rất nhiều tính năng mạnh trong phân tích và thiết kế có thể áp dụng cho rất nhiều dạng công trình khác nhau, như kết cấu dân dụng, kết cấu công trình biển, kết cấu cầu...SAP2000 liên tục được bổ sung và mở rộng để phân tích và thiết kế nhiều dạng kết cấu đặc biệt như: cầu dầm hộp dự ứng lực thi công phân đoạn, cầu dây văng, cầu dây võng, phân tích động đất, phân tích kết cấu dàn khoan trên biển... Nội dung cuốn sách “Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000. Version 14. Tập 1” giới thiệu tổng quan về SAP2000 V14, các vấn đề cơ bản của SAP2000, hệ thống giao diện đồ họa, menu lệnh và các ví dụ thực hành một số kết cấu cơ bản. Tính năng phân tích và thiết kế cầu của SAP2000/Bridge cũng được giới thiệu trong tập 1.
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn