Nguyễn Lê Đình Quý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17506 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Đình Quý
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/01/1996
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Duy Tân
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: Kinh tế vĩ mô và Chính sách công
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 158A Lê Lợi, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905248361
Email: quy.nguyen@vnuk.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 9/2018 đến nay: Cán bộ tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐH Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (Oct 31 2019 10:14AM)
[2]Bài báo: Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Bối cảnh Việt Nam. Tác giả: Mai Thảo Chi, Nguyễn Lê Đình Quý, Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Số: 30. Trang: 46. Năm 2019. (Oct 31 2019 11:24AM)
[3]Tham luận: Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Các điều kiện và định hướng giải pháp. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Tiểu ban Phát triển nhân lực – Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Trang: 1-29. Năm 2019. (Oct 31 2019 10:11AM)
[4]Bài báo: Thúc đẩy hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong phát triển năng lượng xanh ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Kinh tế. Số: ISBN. Năm 2019. (Nov 1 2019 7:53AM)
[5]Bài báo: Phát triển hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên: Kinh nghiệm tại một số trường trên thế giới và trường Đại học Duy Tân. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Mai Xuân Bình. Hội thảo quốc gia về Khoa học và Quản trị. Số: ISBN. Năm 2018. (Nov 1 2019 7:46AM)
[6]Bài báo: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và tác động kinh tế đến Việt Nam. Tác giả: Nguyen Le Dinh Quy. Tạp chí Kinh tế. Số: 1. Năm 2018. (Oct 31 2019 10:25AM)
[7]Bài báo: Mô hình phát triển vườn ươm khởi nghiệp – Tình huống tại TP. Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng; CN. Nguyễn Lê Đình Quý. International Conference for Young researchers in Economics and Business. Số: ISBN. Trang: 744-754. Năm 2018. (Oct 31 2019 10:23AM)
[8]Bài báo: Quản trị đại học tại Việt Nam trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: BÙI Trung Hải, Nguyễn Lê Đình Quý. Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới”. Số: ISBN. Trang: 36. Năm 2018. (Oct 31 2019 10:27AM)
[9]Tham luận: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bắt đầu bằng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Hội thảo Kinh tế Việt Nam 2018 (ViEC). Trang: 34-58. Năm 2018. (Oct 31 2019 10:29AM)
[10]Bài báo: Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến giáo dục đại học tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Bùi Trung Hải. Hội thảo khoa học “Đô thị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 4.0”. Số: 1. Năm 2017. (Oct 31 2019 10:31AM)
[11]Bài báo: Thách thức với nhân lực Việt Nam trong bối cảnh tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Bùi Trung Hải, Nguyễn Lê Đình Quý. Hội thảo khoa học Quốc gia “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Số: 1. Năm 2017. (Oct 31 2019 10:32AM)
[12]Bài báo: Sự cần thiết của việc phát triển mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng tại các trường đại học địa phương Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Nguyễn Thị Thảo. Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển trường Đại học địa phương theo định hướng ứng dụng”. Số: 1. Năm 2017. (Oct 31 2019 10:33AM)
[13]Tham luận: Kinh tế miền Trung: Liên kết đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ 2. Năm 2017. (Nov 1 2019 7:56AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Exploring brand loyalty toward traditional confectioneries in an emerging market. Authors: Nguyen Viet Thai, Dang Hong Vuong, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Quoc Thinh, Myeong Hwan Kim, Nguyen Le Dinh Quy. Entrepreneurship and Sustainability Issues. No: 8 (1). Pages: 60-72. Year 2020. (Nov 25 2020 3:42PM)
[2]Article: Application of Dishbone Diagram to determine the financial risk. Authors: Nguyen Le Dinh Quy, Le Phuc Minh Chuyen. International Conference for Econometrics and Statistical Methods -Applications in Economics and Finance. No: ISBN. Pages: 11. Year 2019. (Oct 31 2019 10:21AM)
[3]Article: Status and solutions for tourism development in Danang city. Authors: Nguyen Le Dinh Quy, Le Van Huy. International Conference on Sustainable Tourism Development of The Central Provinces, Vietnam. No: ISBN. Year 2019. (Oct 31 2019 10:18AM)
[4]Article: Opportunities and challenges of the retail sector in the The central and highlands area in the context of international Integration. . Authors: Nguyen Le Dinh Quy, Ho Nguyen Khoa, Tran Thanh Hai. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. No: ISBN. Year 2019. (Oct 31 2019 10:19AM)
[5]Article: Research on factors affecting professional skepticism and audit quality : Experiment in Vietnam . Authors: Phan Thanh Hai, Le Duc Toan, Nguyen Le Dinh Quy. The 1st International Conference on Finance, Accounting and Auditing. No: ISBN. Pages: 15. Year 2019. (Oct 31 2019 10:22AM)
[6]Article: Effect of Audit Rotation, Audit Fee and Auditor Competence to Motivation Auditor and Audit Quality : Empirical evidence in Vietnam . Authors: Phan Thanh Hai, Le Duc Toan and Nguyen Le Dinh Quy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. No: 23. Pages: 1-14. Year 2019. (Oct 31 2019 10:09AM)
[7]Article: The effectiveness of the internal control system in Vietnamese commercial banks. Authors: Ho Tuan Vu, Nguyen Le Dinh Quy. 2019 International Conference in Accounting, Finance and Business. No: ISBN. Year 2019. (Nov 1 2019 7:50AM)
[8]Article: Income Inequality, Status Seeking and Household Savings in Rural Vietnam. Authors: Tran Dang Nha, Ong Nguyen Chuong. Nguyen Le Dinh Quy. The 4th Annual International Conference for Young researchers in Economics and business. No: ISBN. Pages: 844. Year 2018. (Oct 31 2019 10:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn