Nguyễn Lê Hòa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,629

 
Mục này được 21771 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Lê Hòa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/08/1979
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Đức Thọ-Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điều khiển tự động; Tại: Hàn Quốc
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0912919157
Email: nglehoa79@gmail.com; nglehoa@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/2003-3/2013: Giảng viên viện Điện, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2/2008-8/2012: Nghiên cứu sinh, trường Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc
4/2013-4/2018: Giảng viên khoa Điện, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
1/2015-4/2018: Phụ trách Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng
4/2018- nay: Trưởng khoa, Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến (FAST)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh cho đường phố bằng đèn LED sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hòa. Mã số: T2017-02-97. Năm: 2018. (Apr 10 2018 12:13AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Khảo sát, điều khiển đặc tính hỗn độn và sự phân nhánh trong động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hòa. Thành viên: Nguyễn Hoàng Mai, Lê Tiến Dũng. Mã số: Đ2013-02-82-BS. Năm: 2014. (Jan 18 2015 12:20AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[2]Bài báo: Superheated steam temperature control for boiler using adaptive dynamic feedforward compensators. Tác giả: Nguyen Trong Ha, Nguyen Le Hoa, and Doan Quang Vinh. Vietnam Journal of Science and Technology. Số: 56(3). Trang: 347-356. Năm 2018. (Jul 4 2018 8:09PM)
[3]Bài báo: Thiết kế và mô phỏng hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*, Phạm Tiến Đạt, Đỗ Xuân Khải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[4]Bài báo: Mô hình hóa hệ thống quá nhiệt của lò hơi nhiệt điện. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; ThS. NGUYỄN TRỌNG HÀ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 21. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[5]Bài báo: Điều khiển phân nhánh và hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; TS. Lê Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hoàng Mai; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 21. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[6]Bài báo: Lyapunov-based synchronization of two coupled chaotic Hindmarsh-Rose neurons. Tác giả: Le Hoa Nguyen, Keum-Shik Hong. Journal of Computer Science and Cybernetics. Số: v.30, no.4. Trang: 335-346. Năm 2014. (Jan 18 2015 12:35AM)
[7]Bài báo: Điều khiển phân nhánh trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: Nguyễn Lê Hòa, Nguyễn Hoàng Mai. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động Hóa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 32-36. Năm 2013.
(Nov 16 2014 7:51PM)
[8]Bài báo: Kiểm tra tính ổn định của hệ thống phi tuyến bằng mô hình tuyến tính với tham số bất định. Tác giả: Nguyễn Thế Thắng, Trần Thị Thảo, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Lê Hòa
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 5
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 30-36. Năm 2005.
(Nov 16 2014 7:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Fuzzy adaptive sliding mode control of robot manipulators with deadzone inputs. Authors: Le Tien Dung, Nguyen Hoang Mai, Nguyen Le Hoa, Doan Quang Vinh. The First International Conference on Advanced Technologies in Electrical, Electronic and Communication Engineering (ICATEC 2016). Pages: 20-24. Year 2016. (Jul 29 2017 9:55AM)
[2]Article: A new method to design optimal compensator in hybrid electric vehicles. Authors: Hoang Mai Nguyen, Tien Dung Le, Le Hoa Nguyen, and Quang Vinh Doan. Journal of Automation of Control Engineering. No: vol. 4, no. 2. Pages: 140-146. Year 2016. (Oct 25 2015 10:00PM)
[3]Presentations: A control strategy for dynamic voltage restorer. Authors: Dinh, T.V., Nguyen H.H., Nguyen, L.H., and Ngo, D.K.. Proceedings of the 2015 IEEE 11th International Conference on Power Electronics and Drive Systems. Pages: 1106-1110. Year 2015. (Oct 25 2015 10:03PM)
[4]Presentations: Optimal Design of Parameters for Digital Controllers Using Nonlinear Programming Technique. Authors: Nguyen, L.H. and Turnip, A.. Proceedings of 2015 International Conference on Automation, Cognitive Science, Optics, Micro Electro-Mechanical System, and Information Technology. Pages: 164-168. Year 2015. (Feb 1 2016 3:31PM)
[5]Article: An experiment of ocular artifacts elimination from EEG signals using ICA and PCA methods. Authors: Arjon Turnip, Iwan R. Setiawan, Edy Junaidi, and Le Hoa Nguyen. Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology. No: Vol. 5, No. 2. Pages: 129-138. Year 2014. (Oct 25 2015 9:58PM)
[6]Article: Adaptive synchronization of two coupled chaotic Hindmarsh-Rose neurons by controlling the membrane potential of a slave neuron. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Applied Mathematical Modelling. No: 37. Pages: 2460-2468. Year 2013. (May 14 2013 8:26PM)
[7]Presentations: Suppression of collective synchronization in a population of globally coupled chaotic FitzHugh-Nagumo neurons. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 18th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping. Pages: Poster No. Wth-07. Year 2012. (May 14 2013 8:20PM)
[8]Article: Hopf bifurcation control via a dynamic state-feedback control. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Physics Letters A. No: 376. Pages: 442-446. Year 2012. (May 14 2013 8:24PM)
[9]Article: Bifurcation control of the Morris-Lecar neuron model via a dynamic state-feedback control. Authors: Nguyen, L.H., Hong, K.-S., and Park, S.. Biological Cybernetics. No: 106. Pages: 587-594. Year 2012. (May 14 2013 8:25PM)
[10]Presentations: Systemic physiological interference removal in fNIRS using multisource-detector configuration. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 17th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: Poster No. 516. Year 2011.
(May 14 2013 5:17PM)
[11]Article: Synchronization of coupled chaotic FitzHugh-Nagumo neurons via Lyapunov functions. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Mathematics and Computers in Simulation. No: 82. Pages: 590-603. Year 2011. (May 14 2013 8:22PM)
[12]Presentations: Estimation of the hemodynamic response in Near Infrared Spectroscopy: A linear model approach. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 8th LASTED International Conference on Biomedical Engineering. Pages: 24-29. Year 2011. (May 14 2013 5:07PM)
[13]Presentations: Analysis and control of bifurcation of a Morris-Lecar neuron via a washout filter-aided dynamic control law. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Systems. Pages: 342-347. Year 2011. (May 14 2013 5:20PM)
[14]Presentations: Investigation of the hemodynamic response in Near Infrared Spectroscopy data analysis. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge and Systems Engineering. Pages: 28-32. Year 2010. (May 14 2013 5:02PM)
[15]Presentations: Synchronization of two uncoupled FitzHugh-Nagumo neurons via nonlinear control. Authors: Nguyen, L.H. and Hong, K.-S.. Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Systems. Pages: 906-911. Year 2010. (May 14 2013 5:04PM)
[16]Article: A road-frequency adaptive control for semi-active suspension system. Authors: Nguyen, L.H., Hong, K.-S., and Park, S.. International Journal of Control, Automation, and Systems. No: 8. Pages: 1029-1038. Year 2010. (May 14 2013 8:21PM)
[17]Presentations: Modified skyhook control of a suspension system with hydraulic strut mount. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 1347-1352. Year 2009. (May 14 2013 4:53PM)
[18]Presentations: Application of LQR control theory to the design of modified skyhook control gains for semi-active suspension systems. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 4698-4703. Year 2009. (May 14 2013 4:54PM)
[19]Presentations: Detection of critical driving situations based on wheel-ground contact normal forces. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of ICROS-SICE International Joint Conference 2009. Pages: 2519-2524. Year 2009. (May 14 2013 4:55PM)
[20]Presentations: Parameters design of skyhook control for suspension systems. Authors: Park, J.W., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of the Korean Society of Mechanical Engineers. Pages: 306-310. Year 2009. (May 8 2013 5:03PM)
[21]Presentations: Sonar-based Collision avoidance and probabilistic motion model for mobile robot navigation. Authors: Bui, T.T.Q., Widyotriatmo, A., Nguyen, L.H., and Hong, K.-S.. Proceedings of the 7th Asian Control Conference. Pages: 1462-1467. Year 2009. (May 14 2013 4:57PM)
[22]Presentations: Model reference adaptive control for quarter-car active suspension systems. Authors: Nguyen, L.H., Park, S., Turnip, A., Park, J.W., and Hong, K.-S.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the Korea Automatic Control Conference 2009
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 596-599. Year 2009.
(May 14 2013 4:59PM)
[23]Presentations: Optimization of the dynamic behavior of a semi-active suspension system subjected to road frequency. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., Park, J.W., and Hong, K.-S.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the Korea Automatic Control Conference 2009. Pages: 591-595. Year 2009. (May 14 2013 5:00PM)
[24]Presentations: Development of feed forward control algorithm for active pneumatic engine mount system. Authors: Turnip, A., Nguyen, L.H., Park S., Choi J.Y., Lee W.H., Kim J.H., and Hong K.-S.. Proceedings of the Korean Society of Mechanical Engineers. Pages: 210-214. Year 2008. (May 8 2013 4:58PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Văn Cẩn
Đề tài: Điều khiển feedforward tách kênh cho hệ thống bể khử khí DA-3201 tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Đoàn Ngọc Quang
Đề tài: Chuẩn đoán lỗi động cơ điện một chiều không chổi than sử dụng bộ quan sát Luenberger

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Phan Văn Nguyên
Đề tài: Điều khiển hệ thống treo bán chủ động cho xe ô tô sử dụng mô hình 1/4 xe

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Hồ Đức Nhân
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[5]Nguyễn Bá Viễn
Đề tài: Thiết kế luật điều khiển PID cho bộ khôi phục điện áp động một pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[6]Dương Thanh Huy
Đề tài: Điều khiển bền vững hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[7]Nguyễn Trọng Hà
Đề tài: Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt cho lò hơi ở nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp Feedforward động thích nghi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: QĐ 4363. Năm: 2015.
[2] Giấy khen. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Control System Sensors and Actuators
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Đại học - Chương trình tiên tiến  Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Electric Circuits
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 Đại học-Chương trình tiên tiến  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Điều khiển số nâng cao
Ngành: Điện
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật Mạch điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Phân tích hệ thống tuyến tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học  Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Lý thuyết mạch điện
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
[10]Lý thuyết trường điện từ
Ngành: Điện
 2004 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn