Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,855

 Vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lê Lộc Tiên; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2015-07-10 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
Tại Việt Nam, Thẻ điểm cân bằng vẫn là một công cụ quản lý khá mới mẻ đối với hầu hết các doanh nghiệp và các tổ chức. Số lượng các doanh nghiệp áp dụng Thẻ điểm vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào các tập đoàn lớn. Những thước đo truyền thống sử dụng trong đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức, chủ yếu là các thông tin tài chính trong quá khứ đã trở nên lạc hậu, không còn phù hợp khi mà hoạt động tạo ra giá trị của tổ chức ngày càng chuyển từ sự phụ thuộc vào tài sản hữu hình, tài sản vật chất sang tài sản vô hình, tài sản phi vật chất. Qua thực tế tìm hiểu, tác giả đề xuất đề tài “Vận dụng phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam”.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn