Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,377

 Transistor quang hiệu suất cao dựa trên hạt nano đơn tinh thể perylenetetracarboxylic-
dianhydride
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Linh-Nam Nguyen, Sunil Kumar Pradhan, Chia-Nan Yen, Ming-Chou Lin, Chien-Han Chen, Cen-Shawn Wu, Kuei-Shu Chang-Liao, Minn-Tsong Lin, and Chii-Dong Chen
Nơi đăng: Applied Physics Letters(SCI); Số: 103;Từ->đến trang: 183301-183306;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn