Ngô Lê Ngữ Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,174,963

 
Mục này được 24428 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Lê Ngữ Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/06/1991
Nơi sinh: Huế
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiểm toán; Tại: Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: University of Stirling
Dạy CN: Kế toán & Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, ĐH Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 
Email: nguanh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 01/2014 đến 09/2016: Giảng viên khoa Kế toán, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Từ tháng 09/2016 đến 09/2017: Học cao học tại Đại học Stirling, UK
Từ 10/2017 đến nay: Giảng viên khoa Kế toán, trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Corruption and Firm Profitability in Vietnam
.
Tác giả: Phuoc Vu Ha, Le Ngu Anh Ngo, Ngoc Phi Anh Doan. International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2021). Trang: 15. Năm 2021.
(Oct 16 2021 10:39AM)
[2]Tham luận: Chỉ số tài chính toàn diện và các rào cản - từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Tác giả: Anh L.N. Ngo. Hội thảo khoa học quốc gia: Vai trò của các tổ chức tài chính và ứng dụng CNTT trong thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại VN. Trang: 180-191. Năm 2019. (Apr 22 2021 8:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Index of financial inclusion and the determinants: An investigation in Asia. Authors: Anh L.N. Ngo. Asian Economic and Financial Review. No: Vol 9, No 12. Pages: 1368-1382. Year 2019. (Apr 22 2021 8:01PM)
[2]Presentations: The impact of corporate social responsibility on financial performance - an investigation in Vietnam. Authors: Ngo Le Ngu Anh. International Conference of Accounting and Finance 2018. Pages: 23-38. Year 2018. (Aug 14 2019 10:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn