NGUYỄN LAN PHƯƠNG
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,611,449

 
Mục này được 38618 lượt người xem
Họ và tên:  NGUYỄN LAN PHƯƠNG
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/10/1970
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Cẩm Hà- Hội An- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa Thực phẩm; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó chủ tịch công Đoàn trường
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Cấp thoát nước, kỹ thuật Môi trường.
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu về nguồn nước, hệ thống cấp thoát nước, Xử lý nước cấp, nước thải
Ngoại ngữ: Nga B, Anh C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường- Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3733590; Mobile: 0905160341
Email: nlphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/1993-9/2007: Khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp- Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN
10/2007 đến nay: Khoa môi trường-Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng nước hợp lý tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Mai Thị Thùy Dương, Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức. Mã số: B2016-ĐN02-12 . Năm: 2018. (Sep 26 2019 4:19PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thùy Dương. Thành viên: ThS. Nguyễn Lan Phương. Mã số: T2015-02-136. Năm: 2015. (Apr 12 2016 7:36PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xác định cường độ mưa phục vụ thiết kế hệ thống thoát nước mưa tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lan Phương. Thành viên: ThS. Đinh Văn Tình. Mã số: T 2011-02-13. Năm: 2011. (Feb 27 2016 9:59PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ rác thải. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Hoàng Hải Phan Thị Kim Thủyabortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Mã số: T2008- 02- 61. Năm: 2008. (Jan 24 2011 5:38PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá hiện trạng thu gom và đề xuất phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Mã số: T2007-02-35. Năm: 2007. (Jan 24 2011 5:42PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp thuộc khối công nghệ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Hoàng Lan Phương, Trần Văn Quang, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Đình Huấn. Mã số: B2002-17-18-DAMT. Năm: 2003. (Jan 24 2011 5:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống cấp nước trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng: Hiện trạng và giải pháp . Tác giả: ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG*; ThS. Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[2]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[3]Bài báo: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 56-60. Năm 2018. (Sep 26 2019 4:27PM)
[4]Bài báo: Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan Phương*; Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 70. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Môi trường Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Phương, Phan Như Thúc, Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy, Mai Thị Thùy Dương, Nguyễn Phước Quý An, Hồ Thị Hồng Quyên, Lê năng Định, Võ Diệp Ngọc Khôi, Lê Thị Xuân Thùy. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. Năm 2021.(Oct 11 2022 9:00PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thoát nước đô thị và công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK- ĐHĐN
[2]Xử lý nước cấp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Trường đại học bách khoa- ĐHĐN
[3]Cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên đại học  Đại học bách khoa- ĐHĐN
[4]Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 1994 Đại học  Đại học bách khoa ĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn