Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,690,250

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thoát nước đô thị và công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2009 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK- ĐHĐN
[2]Xử lý nước cấp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Trường đại học bách khoa- ĐHĐN
[3]Cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên đại học  Đại học bách khoa- ĐHĐN
[4]Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 1994 Đại học  Đại học bách khoa ĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn