Nguyễn Nam Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30225 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Nam Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/07/1961
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Toán và Phương pháp dạy–học Toán.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905029986
Email: nmhai@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1983–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn