Nguyễn Minh Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,005

 
Mục này được 29423 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/08/1987
Nơi sinh: Đại Lộc , Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc , Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ hóa học và vật lệu; Tại: trường Đại học Bách Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: -2019; Chuyên ngành: Kỹ thuật hoá học; Tại: Đại học Kỹ Thuật Curtin
Dạy CN: Kỹ thuật hóa học
Lĩnh vực NC: Vật liệu nano cho môi trường, năng lượng H2, và xử lý rác thải nhựa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3 842743; Mobile: 
Email: nmhoang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/2022-31/12/2022: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Massachusetts Lowell, Mỹ.

12/2020 - 12/2021: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Kỹ thuật hóa học, khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

01/2020-12/2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Bộ môn Kỹ thuật hoá học, trường Đại học Curtin, Úc.

03/2016 - 12/2019: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật hóa học và xúc tác tại trường Đại học Curtin, Úc.

2014 - 2016: Thạc sỹ nghiên cứu chuyên ngành Kỹ thuật hóa học và xúc tác, trường Đại học Curtin, Úc.

11/2010-2013: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Bộ môn Kỹ thuật hóa học, khoa Hóa, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite từ nhựa Epoxy và Carbon nanotubes. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hoàng. Thành viên: Nguyễn Thị Sen, Đặng Thị Thuận. Mã số: NCCS/DHBK - 2011. Năm: 2011. (Nov 6 2015 1:45PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên cơ sở nhựa polyester không no và nanoclay. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Nguyễn Minh Hoàng. Mã số: D2011-02-14. Năm: 2011. (Jun 29 2014 12:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANOCLAY COMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA POLYESTER KHÔNG NO. Tác giả: Đoàn Thị Thu Loan, Hồ Viết Lộc, Nguyễn Minh Hoàng. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: SỐ 1(42). Trang: 34-41. Năm 2011.
(Jun 29 2014 12:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Measuring tensile strength of a detergent-stabilized soap film. Authors: Chi M. Phan, Cuong V. Nguyen, Hoang M. Nguyen. The Journal of Surfactants and Detergents. No: 1. Pages: 1-5. Year 2021. (Jul 1 2021 3:07PM)
[2]Article: Measuring Tensile Strength of a Detergent‐Stabilized Soap Film. Authors: Chi M Phan, Cuong V Nguyen, Hoang M Nguyen. Journal of Surfactants and Detergents. No: 11. Pages: 111. Year 2021. (Aug 28 2021 3:36PM)
[3]Article: Application of a cashew-based oxime in extracting Ni, Mn and Co from aqueous solution. Authors: Chi M Phan, Son A Hoang, Son H Vu, Hoang M Nguyen, Cuong V Nguyen, Anita E Hyde, Shin-ichi Yusa. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. No: 8. Pages: 231. Year 2021. (Aug 28 2021 3:40PM)
[4]Article: Radio-frequency induction heating powered low-temperature catalytic CO2 conversion via bi-reforming of methane. Authors: Hoang M Nguyen, Chi Phan, Shaomin Liu, Cuong Pham-Huu, Lam Nguyen-Dinh. Chemical Engineering Journal. No: 1. Pages: 19347. Year 2021. (Nov 2 2021 9:49AM)
[5]Article: PURIFICATION AND ANALYSIS CATALYTIC FUNCTIONS OF RECOMBINANT INFLUENZA VIRAL POLYMERASES. Authors: Khanh Tan Nguyen, Hung Manh Tran, Anh Tuan Trieu, Hoang M Nguyen, Phu Tran Vinh Phu. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. No: 1. Pages: 111. Year 2021. (Nov 2 2021 9:55AM)
[6]Article: Size-tailored microwave absorption and reaction activity of Co3O4 nanocatalysts. Authors: Hoang M Nguyen, Chi M Phan, Gia Hung Pham, Yusuke Asakuma, Robert Vagnoni, Shaomin Liu. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 94. Pages: 174-179. Year 2021. (Mar 1 2021 3:10PM)
[7]Article: Microwave-assisted catalytic methane reforming: A review. Authors: Hoang M Nguyen, Jaka Sunarso, Claudia Li, Gia Hung Pham, Chi Phan, Shaomin Liu. Applied Catalysis A: General Volume. No: 599. Pages: 117620-117641. Year 2020. (Dec 12 2020 2:12PM)
[8]Article: Microwave-assisted dry and bi-reforming of methane over M-Mo/TiO2 (M= Co, Cu) bimetallic catalysts. Authors: Hoang M Nguyen, Gia Hung Pham, Moses O Tade, Chi Minh Phan, Robert Vagnoni, Shaomin Liu. Energy & Fuels. No: 34. Pages: 7284–7294. Year 2020. (Dec 12 2020 11:18AM)
[9]Article: Comparative study on the performance of microwave-assisted plasma DRM in nitrogen and argon atmospheres at a low microwave power. Authors: Nabil Majd Alawi, Jaka Sunarso, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 85. Pages: 118-129. Year 2020. (Dec 12 2020 11:25AM)
[10]Article: Syngas formation by dry and steam reforming of methane using microwave plasma technology. Authors: Nabil Majd Alawi, Gia Hung Pham, Ahmed Barifcani, Minh Hoang Nguyen, Shaomin Liu. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 579. Pages: 012-022. Year 2019. (Oct 1 2019 9:34PM)
[11]Presentations: Syngas production via steam combined dry reforming of methane under microwave heating. Authors: Hoang M. Nguyen, Gia Hung Pham, Robert Vargoni, Shaomin Liu. 2019 9th International Conference on Chemistry and Chemical Process (ICCCP 2019). Pages: 11. Year 2019. (Oct 1 2019 9:40PM)
[12]Article: A novel UiO-66 encapsulated 12-silicotungstic acid catalyst for dimethyl ether synthesis from syngas
.
Authors: Fuping Li, Min Ao, Gia Hung Pham, Yun Jin, Minh Hoang Nguyen, Nabil Majd Alawi, Moses O Tade, Shaomin Liu. Catalysis Today. No: 000. Pages: 000-000. Year 2019.
(Oct 1 2019 8:57PM)
[13]Article: Dry reforming of methane over Co–Mo/Al 2 O 3 catalyst under low microwave power irradiation. Authors: Hoang M Nguyen, Gia Hung Pham, Ran Ran, Robert Vagnoni, Vishnu Pareek, Shaomin Liu. Catalysis Science & Technology. No: 20. Pages: 5315-5324. Year 2018. (Oct 1 2019 8:52PM)
[14]Article: Role of Capping Agent in Wet Synthesis of Nanoparticles. Authors: Chi M Phan, Hoang M Nguyen. The Journal of Physical Chemistry A. No: 121 (17). Pages: 3213–3219. Year 2017. (Jul 3 2017 8:33AM)
[15]Article: TOC removal from laundry wastewater by photoelectrochemical process on Fe2O3nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyena*, Chi M. Phana*, Tushar Sena* & Son A. Hoangb*. Desalination and Water Treatment
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 2015. Pages: 1-7. Year 2015.
(Nov 27 2015 1:51PM)
[16]Article: Degradation of Sodium Dodecyl Sulphate by Photoelectrochemical and Electrochemical Processes. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. Chemical Engineering Journal. No: 287. Pages: 633-639. Year 2015. (Nov 27 2015 1:57PM)
[17]Presentations: Photoelectrochemical degradation of Sodium dodecyl sulfate based on α-Fe2O3 nanostructure. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen. 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes. Pages: 11. Year 2015. (Nov 27 2015 2:00PM)
[18]Presentations: Degradation of organic compounds in laundry wastewater by photoelectrochemical process. Authors: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen, Son A. Hoang. The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014), 30 October - 02 November, 2014 Ha Long City, Vietnam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 15. Year 2014.
(Nov 27 2015 2:05PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải C-Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng

 Khoa học

 2020

 2645

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chemical Reaction Engineering
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2016 Sinh viên năm thứ 3  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[2]Mass Transfer
Ngành: Hoá học
 2015 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[3]Process and Engineering Analysis
Ngành: Hoá học
 2014 Sinh viên năm 2  Trường Đại học Curtin, Tây Úc, Úc
[4]Hóa lý polymer và Cao su
Ngành: Khoa học vật liệu
 2011 Sinh viên năm thứ 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn