Nguyễn Mạnh Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,321

 
Mục này được 27309 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Mạnh Hồng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/06/1957
Nơi sinh: Thạch Thất - Hà Nội.
Quê quán Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1989; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam, Văn hoá Việt Nam.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga văn trình độ C
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP - ĐHĐN
Điện thoại: 02363842267; Mobile: 0914026148
Email: nmhong@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1985–1994). Giảng viên Khoa Sử - Địa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (1995-2004). Giảng viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển chương trình giáo dục môn Lịch sử lớp 9 bậc Trung học cơ sở theo quan điểm hình thành năng lực người học. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: . Mã số: T2014-03-36. Năm: 2014. (May 25 2015 4:41PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng niên biểu, bảng biểu, ảnh tư liệu lịch sử phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1975 – 2010) ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: Không. Mã số: T2012-03-11. Năm: 2012. (Nov 30 2012 8:55AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm tranh ảnh và phim tư liệu lịch sử góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975). Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2011-ĐN03-21. Năm: 2011. (Nov 30 2012 8:04PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại. Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2011-ĐN03-18. Năm: 2011. (Nov 30 2012 8:11PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng đề thi tự luận các học phần: Lịch sử Việt Nam cận đại, Lịch sử Việt Nam hiện đại. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: Nguyễn Hữu Giang. Mã số: T20010-03-42. Năm: 2010. (Jan 14 2011 2:24PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần: Lịch sử Việt Nam đại cương, Lịch sử tư tưởng phương Đông, Lịch sử văn minh thế giới. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền. Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng và Dương Thị Tuyết. Mã số: T2010-03-41. Năm: 2010. (Jan 14 2011 2:30PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm ảnh và phim tư liệu về kháng chiến chống Pháp, góp phần nâng cao chất lượng học tập học phần Lịch sử Việt Nam cận – hiện 3 . Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Mã số: T2004-16-71. Năm: 2007. (Jan 13 2011 8:25PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Sự lựa chọn các xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX và sự phát triển của lịch sử Việt Nam từ 1930 đến nay . Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng. Thành viên: . Mã số: T2000-16-09. Năm: 2002. (Jan 13 2011 8:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Góp thêm một vài giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Quảng Nam. Trang: 118-122. Năm 2014. (May 21 2014 9:44PM)
[2]Bài báo: Quyết định "khó khăn nhất" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Hồng*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 86. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm. Số: 13 (04) 2014. Trang: 96-101. Năm 2014. (May 25 2015 4:58PM)
[4]Bài báo: Nguyễn Chí Thanh - vị Đại tướng tài năng với tư duy quân sự sắc sảo. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Gíao dục. Số: 10(01)2014. Trang: 35-39. Năm 2014. (May 21 2014 9:32PM)
[5]Bài báo: Nguyễn Tri Phương và chiến thuật phòng thủ nhiều tầng tại mặt trận Đà Nẵng trong cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp (1858 - 1860). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo Khoa học: Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), Hội Khoa học Lịch sử TP. Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 1. Trang: 112 - 119. Năm 2013.
(Mar 4 2014 8:03AM)
[6]Bài báo: Những hành động chống phá Hội nghị Paris và Hiệp định Paris của Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(01)2013. Trang: 47-52. Năm 2013. (Apr 6 2013 9:51AM)
[7]Tham luận: Cụ Huỳnh Thúc Kháng và vụ án Ôn Như Hầu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo tham luận Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng". Trang: 299-375. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:05AM)
[8]Tham luận: Tài liệu học tập và công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương. Trang: 243-251. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:08AM)
[9]Tham luận: Quyết định lịch sử của một thiên tài quân sự. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình. Trang: 390-396. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:11AM)
[10]Tham luận: Bản lĩnh Võ Văn Kiệt trong giai đoạn khó khăn của khu 9. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tham luận tại Hội thảo Quốc gia - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia - Tỉnh ủy Vĩnh Long - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 417-423. Năm 2012.
(Dec 26 2012 8:15AM)
[11]Tham luận: Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 27 - 33. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:19AM)
[12]Bài báo: Những cuộc thảm sát dân thường của quân đội Đại Hàn Dân quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (1967-1969). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (04). Trang: 34-39. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:23AM)
[13]Tham luận: Công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc Đổi mới, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trang: 206-212. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:26AM)
[14]Bài báo: Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tác giả: NGUYỄN MẠNH HỒNG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(01)2012. Trang: 52-57. Năm 2012. (Nov 30 2012 9:34PM)
[15]Bài báo: Bộ trưởng Ung Văn Khiêm trong lịch sử ngoại giao hiện đại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nhà cách mạng Ung Văn Khiêm (1910-1991)". Số: 1. Trang: 172-176. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:02AM)
[16]Bài báo: Đấu tranh của Phái đoàn chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris (1968-1973). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 12(61)2012. Trang: 56-60. Năm 2012.
(Apr 6 2013 9:42AM)
[17]Bài báo: Westmoreland và kế hoạch "Tìm và diệt" được thực hiện trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam (1965-1968). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47)2011 quyển 2. Trang: 233-238. Năm 2011. (Dec 1 2012 9:35AM)
[18]Bài báo: Cơ sở và mục đích đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 27 - 33. Năm 2011. (Dec 26 2012 7:57AM)
[19]Tham luận: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 60 năm ngày hai nước Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010) tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tháng 1-2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:41PM)
[20]Tham luận: Tác động của chiến thắng chủ nghĩa phát xít đối với cách mạng thế giới. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9-5-1945 - 9-5-2010) tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tháng 5-2010. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:43PM)
[21]Tham luận: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Từ yêu cầu của lịch sử đến vai trò tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Văn Sang. Hội thảo "Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tầm vóc và sứ mệnh lịch sử" tại trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM (20-12-2010)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:50PM)
[22]Bài báo: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 – thắng lợi và hạn chế. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân. Năm 2008. (Jan 13 2011 8:39PM)
[23]Bài báo: Một số nội dung khó cần lưu ý khi học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1945 đến nay). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tuyển tập Báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm. Năm 2005. (Jan 13 2011 8:37PM)
[24]Tham luận: Một số vấn đề về giảng dạy Lịch sử Việt Nam hiện đại. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học số 2 năm 1995, trang 55
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 1995.
(Jan 13 2011 8:33PM)
[25]Bài báo: Lênin trong cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 ở Nga. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Thông báo khoa học của trường CĐSP QN-ĐN. Năm 1994. (Jan 13 2011 8:31PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 2 2014 4:15PM)(Aug 26 2013 4:34PM)(Aug 26 2013 4:40PM)
[1]Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 2014.
[2]Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) Chủ biên: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. Năm 2012.
[3]Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam Chủ biên: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Vĩnh Long. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội. Năm 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn