Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Góp thêm một vài giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Quảng Nam. Trang: 118-122. Năm 2014. (May 21 2014 9:44PM)
[2]Bài báo: Quyết định "khó khăn nhất" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Hồng*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 86. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Bài báo: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm. Số: 13 (04) 2014. Trang: 96-101. Năm 2014. (May 25 2015 4:58PM)
[4]Bài báo: Nguyễn Chí Thanh - vị Đại tướng tài năng với tư duy quân sự sắc sảo. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Gíao dục. Số: 10(01)2014. Trang: 35-39. Năm 2014. (May 21 2014 9:32PM)
[5]Bài báo: Nguyễn Tri Phương và chiến thuật phòng thủ nhiều tầng tại mặt trận Đà Nẵng trong cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp (1858 - 1860). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo Khoa học: Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), Hội Khoa học Lịch sử TP. Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 1. Trang: 112 - 119. Năm 2013.
(Mar 4 2014 8:03AM)
[6]Bài báo: Những hành động chống phá Hội nghị Paris và Hiệp định Paris của Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(01)2013. Trang: 47-52. Năm 2013. (Apr 6 2013 9:51AM)
[7]Tham luận: Cụ Huỳnh Thúc Kháng và vụ án Ôn Như Hầu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo tham luận Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng". Trang: 299-375. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:05AM)
[8]Tham luận: Tài liệu học tập và công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương. Trang: 243-251. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:08AM)
[9]Tham luận: Quyết định lịch sử của một thiên tài quân sự. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình. Trang: 390-396. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:11AM)
[10]Tham luận: Bản lĩnh Võ Văn Kiệt trong giai đoạn khó khăn của khu 9. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tham luận tại Hội thảo Quốc gia - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia - Tỉnh ủy Vĩnh Long - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 417-423. Năm 2012.
(Dec 26 2012 8:15AM)
[11]Tham luận: Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 27 - 33. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:19AM)
[12]Bài báo: Những cuộc thảm sát dân thường của quân đội Đại Hàn Dân quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (1967-1969). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (04). Trang: 34-39. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:23AM)
[13]Tham luận: Công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc Đổi mới, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trang: 206-212. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:26AM)
[14]Bài báo: Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tác giả: NGUYỄN MẠNH HỒNG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(01)2012. Trang: 52-57. Năm 2012. (Nov 30 2012 9:34PM)
[15]Bài báo: Bộ trưởng Ung Văn Khiêm trong lịch sử ngoại giao hiện đại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nhà cách mạng Ung Văn Khiêm (1910-1991)". Số: 1. Trang: 172-176. Năm 2012. (Dec 26 2012 8:02AM)
[16]Bài báo: Đấu tranh của Phái đoàn chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris (1968-1973). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 12(61)2012. Trang: 56-60. Năm 2012.
(Apr 6 2013 9:42AM)
[17]Bài báo: Westmoreland và kế hoạch "Tìm và diệt" được thực hiện trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam (1965-1968). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47)2011 quyển 2. Trang: 233-238. Năm 2011. (Dec 1 2012 9:35AM)
[18]Bài báo: Cơ sở và mục đích đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 27 - 33. Năm 2011. (Dec 26 2012 7:57AM)
[19]Tham luận: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 60 năm ngày hai nước Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010) tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tháng 1-2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:41PM)
[20]Tham luận: Tác động của chiến thắng chủ nghĩa phát xít đối với cách mạng thế giới. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9-5-1945 - 9-5-2010) tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tháng 5-2010. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:43PM)
[21]Tham luận: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Từ yêu cầu của lịch sử đến vai trò tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Văn Sang. Hội thảo "Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tầm vóc và sứ mệnh lịch sử" tại trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM (20-12-2010)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:50PM)
[22]Bài báo: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 – thắng lợi và hạn chế. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Hội thảo 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân. Năm 2008. (Jan 13 2011 8:39PM)
[23]Bài báo: Một số nội dung khó cần lưu ý khi học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1945 đến nay). Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Tuyển tập Báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm. Năm 2005. (Jan 13 2011 8:37PM)
[24]Tham luận: Một số vấn đề về giảng dạy Lịch sử Việt Nam hiện đại. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học số 2 năm 1995, trang 55
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 1995.
(Jan 13 2011 8:33PM)
[25]Bài báo: Lênin trong cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 ở Nga. Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng. Thông báo khoa học của trường CĐSP QN-ĐN. Năm 1994. (Jan 13 2011 8:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn