Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,867

 Lênin trong cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 ở Nga
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Thông báo khoa học của trường CĐSP QN-ĐN; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 1994
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tham luận tại Hội nghị khoa học “Lênin và việc giảng dạy tư tưởng của Lênin trong nhà trường” do Sở Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp tổ chức tháng 4-1994 tại trường CĐSP QN-ĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn