Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,501

 Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 60 năm ngày hai nước Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010) tổ chức tại Đại học Đà Nẵng tháng 1-2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn