Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,910

 Nguyễn Tri Phương và chiến thuật phòng thủ nhiều tầng tại mặt trận Đà Nẵng trong cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp (1858 - 1860)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học: Vai trò Nguyễn Tri Phương trên mặt trận Đà Nẵng trong kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), Hội Khoa học Lịch sử TP. Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: 112 - 119;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn