Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,710

 Quyết định "khó khăn nhất" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Hồng*
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 86;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để có được chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Bộ Thống soái của ta và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi cách đánh vào đúng thời điểm nổ súng. Kế hoạch tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ lúc đầu vào ngày 25 - 1 - 1954 theo phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”, ý định của ta là tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong vòng 2 ngày 3 đêm. Vì trách nhiệm của mình với vận mệnh của đất nước và sinh mệnh của chiến sĩ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thức trắng đêm suy nghĩ để đưa ra quyết định lịch sử - chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, một quyết định mà Đại tướng đánh giá là “khó khăn nhất” trong cuộc đời cầm quân của mình. Quyết định này đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch sử thế giới như là một danh nhân quân sự.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The Dien Bien Phu victory, which was “shocking the globe”, came from the historic decision of the Central Military Commission and General Giap to change the attacking strategy right before the triggering time. The tentative plan of attacking Dien Bien Phu military base on January 1st 1954 firstly was “quick fight, quick solve”. Our plan was to completely defeat this base within 2 days and 3 nights. Due to his high responsibility for the country’s destiny and soldiers’ lives, after a sleepless night, General Giap came to a historic decision - switching the attacking strategy from “quick fight, quick solve” to “fight cautiously and steadily”. He himself regarded it as “the most difficult” decision in his whole commanding life. And this decision has made General Giap one of the most respectful military leaders in the world’s history.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn