Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,487

 Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm tranh ảnh và phim tư liệu lịch sử góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng; Thành viên:  
Số: T2011-ĐN03-21 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Xây dựng một số đồ dùng dạy học và sưu tầm, sắp xếp tranh ảnh tư liệu lịch sử có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tập lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ
Sản phẩm là một bản báo cáo, 1 đĩa CD, 60 ảng tư liệu lịch sử...
Địa chỉ ứng dụng là các ngành học thuộc khoa học xã hội và nhân văn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn