Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển chương trình giáo dục môn Lịch sử lớp 9 bậc Trung học cơ sở theo quan điểm hình thành năng lực người học
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2014-03-36 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn