Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,590

 Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm ảnh và phim tư liệu về kháng chiến chống Pháp, góp phần nâng cao chất lượng học tập học phần Lịch sử Việt Nam cận – hiện 3
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hồng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2004-16-71 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
- Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Để thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy không những phải sử dụng hệ thống các phương pháp dạy học mà còn phải sử dụng các đồ dùng và phương tiện dạy học. Mỗi đồ dùng và phương tiện đều có những ưu điểm nhất định:
+ Hệ thống các niên biểu giúp sinh viên nắm nội dung theo trình tự thời gian, các bảng so sánh, bảng tổng kết sẽ giúp sinh viên nắm vững các nội dung lớn của lịch sử.
+ Ảnh tư liệu làm phong phú thêm giờ giảng, làm tái hiện bức tranh quá khứ đúng như đã tồn tại, tránh được hiện tượng hiện đại hóa lịch sử.
+ Đối với phim tư liệu sẽ giúp sinh viên tiếp thu bài một cách sinh động, thuận lợi, nắm vững kiến thức…
- Hệ thống các biểu bảng lịch sử được sử dụng trong giảng dạy những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn