Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,721,796

 Thiết kế các hợp chất chống oxy hóa từ một số dẫn xuất malonate của Altilisin J và Mangostin trên nền fullerene (C60) bằng phương pháp hóa tính toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thông1,2*, Phạm Lê Minh Thông3, Đinh Tuấn4
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 54(2B);Từ->đến trang: 149-155;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi đã thiết kế được các hợp chất chống oxy hóa mới từ fullerene và hợp chất phenolic có nguồn gốc thiên nhiên bằng phản ứng Bingel-Hirsch. Giản đồ năng lượng của phản ứng chức năng hóa fullerene bằng các dẫn xuất malonate của Altilisin J và Mangostin đã được thiết lập. Hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất này được khảo sát thông qua hai cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT) và chuyển electron (SET) với các thông số đặc trưng là năng lượng phân ly liên kết (BDE), năng lượng ion hóa (IE) và ái lực electron (EA). Kết quả nghiên cứu trên cho thấy các dẫn xuất fullerene mới có hoạt tính chống oxy hóa rất cao vì đã kết hợp được cả tính chất của fullerene và hợp chất phenolic.
ABSTRACT
In this paper, new antioxidants based on fullerene and phenolic compounds through the Bingel-Hirsch reaction have been designed. Potential energy surface for reaction of fullerene and malonate derivatives originated from Altilis J and Mangostin was established. Antioxidant activity of these compounds were determined through two mechanisms including hydrogen atomic transfer (HAT) and single electron transfer (SET) with the typical parameters including bond dissociation enthalpy (BDE), ionization energy (IE) and electron affinity (EA). The obtained results show that novel fullerene derivatives have high antioxidant activity because of integrated properties of both fullerene and phenolic compounds.
[ 2016\2016m08d015_21_33_29Fulltext_85_Nguyen_Minh_Thong_accepted_1_TC_KHCN.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn