Nguyễn Minh Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23391 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Minh Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/07/1986
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Động lực; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Cơ Khí; Tại: National Central University
Dạy CN: Cơ khí ô tô
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 19 Phú Lộc 16, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0941976776
Email: minhtien.dct.udn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2019 đến nay: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng.
3/2015 đến 12/2019: Nghiên cứu sinh tại khoa Cơ khí, trường Đại học quốc lập Trung ương, Đài Loan.
2013 đến 2/2015: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
2011 - 2013: Học cao học tại trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan.
2009-2011: Giảng dạy tại khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng xe Hybrid trong Matlab. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Minh Tiến. Mã số: T2014 - 06 - 73. Năm: 2014. (Dec 18 2014 2:10PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc điện tử và tính chất nhiệt của gamma'- Fe4N. Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(73). Trang: 31-36. Năm 2013.
(Dec 18 2014 1:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Spark ignition probability and minimum ignition energy transition of the lean iso-octane/air mixture in premixed turbulent combustion. Authors: L.J. Jiang, S. Shy, M.T. Nguyen, S.Y. Huang, D.W. Yu. Combustion and Flame. No: 187. Pages: 87-95. Year 2018. (Dec 2 2017 9:32AM)
[2]Article: Is turbulent facilitated ignition through differential diffusion independent of spark gap?. Authors: S.S. Shy, M.T. Nguyen, S.-Y. Huang, C.-C. Liu. Combustion and Flame. No: 185. Pages: 1-3. Year 2017. (Aug 10 2017 8:39AM)
[3]Presentations: Fuel Similarity and Turbulent Burning Velocities of Stoichiometric Iso-octane, Lean Hydrogen, and Lean Propane at High Pressure. Authors: M.T. Nguyen, L.J. Jiang, Shenqyang (Steven) Shy*. 26th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems. Pages: 1-6. Year 2017. (Aug 10 2017 8:47AM)
[4]Article: High-temperature, high-pressure burning velocities of expanding turbulent premixed flames and their comparison with Bunsen-type flames. Authors: L.J. Jiang, S.S. Shy, W.Y. Li, H.M. Huang, M.T. Nguyen. Combustion and Flame. No: 172. Pages: 173-182. Year 2016. (Aug 2 2016 3:17PM)
[5]Presentations: A Minimum Ignition Energy Transition on Spark Ignition of Lean Iso-octane/Air Mixture at 373 K. Authors: L.J.Jang, M.T.Nguyen, S.Y.Huang, S.S.Shy*. 13th International Conference on Combustion & Energy Ultilization. Pages: 34. Year 2016. (Oct 11 2016 10:07AM)
[6]Article: Magnetic and Mechanical Properties of Deformed Iron Nitride γ′-Fe4N. Authors: Chin-Hsiang Cheng, Minh-Tien Nguyen, Tzong-Shyng Leu, I-Ling Chang, Ming-Liang Liao, Sergey V. Panin, and Alexey V. Panin.. Journal of Applied Mathematics
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: vol. 2015. Pages: 1-9. Year 2015.
(Oct 16 2015 2:54PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ
[2]Trang bị điện và điện tử trên Ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên Cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn