Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmtri' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,660,684

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Duong Tuan Quang
Đề tài: Phân tích định lượng luồng tin trong bảo mật chương trình đa luồng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[2]Hoàng Bảo Trâm
Đề tài: Thiết kế và nâng cao chất lượng mạng không dây ngoài trời dựa trên công nghệ MIMO.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[3]Tạ Thị Hà Chung
Đề tài: Phân tích và đánh giá các bộ mã hóa kênh trong truyền hình số vệ tinh DVB-S2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn