Nguyễn Ngọc Châu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 52787 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Châu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/02/1958
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1993; Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Dạy CN: Toán cao cấp, Đại số.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3733291; Mobile: 0905205342
Email: chaunn@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994). Giảng viên Khoa Toán–Tin, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Toán–Tin, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Về lớp đồng chất của một số lớp p-nhóm Metabelian. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: 0. Năm: 1998. (Dec 31 2010 9:31AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân loại một số lớp nhóm kiểu (n, t) theo quan hệ đồng chất. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: 00. Năm: 1997. (Sep 5 2012 8:13PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Một bất biến của lớp đồng chất những nhóm kiểu (n,t). Chủ nhiệm: Chu nhiệm. Mã số: 00. Năm: 1996. (Dec 31 2010 9:31AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một bất biến của lớp đồng chất những nhóm kiểu (n,t), Thông báo Khoa học- Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng-số 4, 1995. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau. Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 5 - 13. Năm 1995.
(Dec 31 2010 9:31AM)
[2]Bài báo: Độ rắn của các họ nhóm kiểu (4,3), Thông báo Khoa học-Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng- số 3, 1994. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau. Thông báo khoa học, Trường CĐ Sư Phạm - Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 3 - 5. Năm 1994. (Dec 31 2010 9:31AM)
[3]Bài báo: Các nhóm nguồn G của lớp đồng chất I (n, n(n-1)/2) với E1(G) = pn(n-1)/2-1, p > 2, Tạp chí Toán học- tập 22- số 3+4, 1994. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau. Tap chi Toán học, Hội Toán học Việt Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Tập XXII, 3&4. Trang: 33 - 40. Năm 1994.
(Dec 31 2010 9:31AM)
[4]Bài báo: Về các p - nhóm luỹ linh lớp 2, Thông báo Khoa học- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng - số 1, 1992. Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu. Thông báo khoa học, Trường CĐ Sư Phạm - Đà Nẵng. Số: Số 1. Trang: 11 - 13. Năm 1992. (Dec 31 2010 9:31AM)
[5]Bài báo: Các nhóm G với G/Z(G) ) = Znp và [G,G] @ Zp, Thông báo Khoa học- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I số 1, 1991. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau. Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Ha Noi I. Số: so 1. Trang: 10 - 13. Năm 1991. (Dec 31 2010 9:31AM)
[6]Bài báo: Lớp đồng chất của các 2- nhóm G với G/Z(G) = Z42, Thông báo Khoa học- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I số 2, 1991. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Ha Noi. Số: So 2. Trang: 3 - 8. Năm 1991. (Dec 31 2010 9:31AM)
[7]Bài báo: Về nhóm nguồn của họ I (n, n(n-1)/2), Tạp chí Toán học- tập XVIII số 1, 1990. Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tap chi Toán học
marriage affairs open i want an affair
. Số: Tập XVIII, Số 1. Trang: 28 - 32. Năm 1990.
(Dec 31 2010 9:31AM)
[8]Bài báo: Về lớp đồng chất của các nhóm G với G/Z(G) = Znp, Tạp chí Toán học- tập XVI số 2, 1988. Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu. Tap chí Toán học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Tập XVI, Số 2. Trang: 10 - 20. Năm 1988.
(Dec 31 2010 9:31AM)
[9]Bài báo: Về lớp đồng chất của các nhóm G với G/Z(G) = Zpn, và [G,G] = Zpn(n+1)/2 -1, n >2, Thông báo Khoa học- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I, 1988. Tác giả: Nguyen Ngoc Chau. Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Ha Noi I. Số: So D. Trang: 21 - 27. Năm 1988. (Dec 31 2010 9:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn