Nguyễn Ngọc Hậu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25011 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Hậu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/01/1987
Nơi sinh: Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Quê quán Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Civil and Environmental Engineering; Tại: Trường Đại học Myongji
Dạy CN: Xây dựng Thủy lợi & Thủy điện
Lĩnh vực NC: Ứng dụng phương pháp số mô hình hóa các bài toán kỹ thuật.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0705 505059
Email: nnhau@dut.udn.vn; hau.nguyenngoc@ugent.be
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2010: Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- 2013: Tốt nghiệp thạc sỹ tại trường Đại học Myongji, Hàn Quốc.
- 2015 - hiện nay: Giảng viên Khoa Xây dựng Thủy lợi & Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
- 2017 - hiện tại: Nghiên cứu sinh Khoa Xây dựng và Kiến trúc, trường đại học Ghent, Bỉ.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quan trắc sức khỏe các công trình cầu nhịp lớn tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Ngọc Hậu, Nguyễn Vinh, Lê Xuân Dũng, Nguyễn Tấn Thôi, Phạm Đăng Huệ. Mã số: B2010-TDA01-19. Năm: 2011. (Apr 22 2016 9:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu lập trình PTHH trên ngôn ngữ Matlab, ứng dụng tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Lan- Nguyễn Ngọc Hậu. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: Số 45 - quyển 2. Trang: 120-126. Năm 2011. (Apr 22 2016 9:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Static and dynamic analyses of three-dimensional hollow concrete block revetments using polyhedral finite element method. Authors: H Nguyen-Ngoc, P Phung-Van, BL Dang, H Nguyen-Xuan, MA Wahab. Journal of Applied Ocean Research. No: 88. Pages: 15-28. Year 2019. (Sep 27 2019 4:58PM)
[2]Article: Numerical investigation of novel prefabricated hollow concrete blocks for stepped-type seawall structures. Authors: BL Dang, H Nguyen-Ngoc, TD Hoang, H Nguyen-Xuan, MA Wahab. Journal of Engineering Structures. No: 198. Pages: 109558. Year 2019. (Sep 27 2019 5:00PM)
[3]Article: Three-Dimensional Analysis of an Innovative Hollow Concrete Block of Interlocking Revetment. Authors: H Nguyen-Ngoc, BL Dang, H Nguyen-Xuan, HD Thao, MA Wahab. International Conference on Numerical Modelling in Engineering. No: 20. Pages: 112-122. Year 2018. (Sep 27 2019 4:53PM)
[4]Article: Topology Optimization of an Interlocking Revetment Block. Authors: H Nguyen-Ngoc, BL Dang, H Nguyen-Xuan, HD Thao, MA Wahab. International Conference on Numerical Modelling in Engineering. No: 20. Pages: 165-176. Year 2018. (Sep 27 2019 4:39PM)
[5]Article: Numerical Simulations of Precast Thin-Walled Concrete Blocks Forming Coastal Structure. Authors: BL Dang, HN Ngoc, H Nguyen-Xuan, HD Thao, MA Wahab. International Conference on Numerical Modelling in Engineering. No: 20. Pages: 67-80. Year 2018. (Sep 27 2019 4:56PM)
[6]Article: Flexural Strength of Longitudinally Stiffened I-Girder Considering Local Buckling of Web. Authors: Hau Nguyen Ngoc, Dat Bui Van, Shin Dong Ku.. Korean Society of Civil Engineers Conference. No: 20. Pages: 2290-2293. Year 2012. (Jul 8 2017 2:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn