Ngô Nguyễn Nhật Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,624

 
Mục này được 392 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Nguyễn Nhật Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/01/0
Nơi sinh: Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Quê quán Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Trường Đại học Đông Á
Đơn vị công tác: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên từ góc nhìn của đại học vùng trọng điểm. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh, Dương Minh Quân, Ngô Thị Hồng Vân, Ngô Nguyễn Nhật Hùng, Phạm Phi Phụng, Nguyễn Thanh Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia. Số: 978-604-343-542-9. Trang: 1043-1056. Năm 2021. (Jul 7 2022 3:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn