Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nntphuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thị Thu Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,463

 
Mục này được 8376 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1984
Nơi sinh: Thành phố ĐÀ NẴNG
Quê quán Quế Sơn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Hóa hữu cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hóa hữu cơ, hóa dược
Lĩnh vực NC: Hóa hữu cơ, Hóa dược
Ngoại ngữ: tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: K184/22 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733327; Mobile: 0987331312
Email: pyrenee2016@gmail.com; thuphuong2016@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2010 đến nay:
- Chuyên trách phòng thí nghiệm hóa dược và phòng thí nghiệm sắc ký thuộc khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
- Dạy hóa hữu cơ cho lớp 12CNSH, 12CTM
- Học kỳ 1 năm học 2013-2014 dạy hóa hữu cơ cho lớp 13 CNSH.
- Hướng dẫn thực tế chuyên môn cho các lơp 09CHD năm học 2011- 2012, lớp 10CHD năm 2012- 2013, và lớp 11CHP trong kỳ 2 năm học 2013-2014
- Chủ nhiệm lớp 11CHP

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn