Nguyễn Ngọc Tuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,865

 
Mục này được 34635 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Tuân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/06/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Lọc hóa dầu; Tại: Đại học Bách Khoa_ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Vật liệu tiên tiến và môi trường; Tại: ĐH Nam Toulon Var
Dạy CN: Thí nghiệm Hóa học dầu mỏ, Công nghệ hóa dầu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 842743; Mobile: 0905 058 053
Email: tuan13061986@yahoo.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Lê Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân. Tạp chí KHCN - Bộ Công thương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 10(6). Trang: 37-42. Năm 2012.
(Apr 1 2014 1:35PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp nano TiO2 dạng ống (TiO2 nanotubes) bằng phương pháp thủy nhiệt. Tác giả: Phạm Như Phương, Phan Thanh Sơn, Lê Văn Long, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 77-82. Năm 2011. (Apr 1 2014 1:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn