Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nnvy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Nhã Vy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,251,944

 
Mục này được 8011 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Nhã Vy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3822041; Mobile: 0905262264
Email: nnvy@udn.vn; nguyen.nhavy@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn