Nguyễn Phi Điệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,406

 
Mục này được 18503 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phi Điệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1991
Nơi sinh: Đại Lộc-Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài Chính Doanh Nghiệp; Tại: ĐH Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Cơ sở II Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Đ. Duy Tân, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0606 500 507; Mobile: 0905583499; 01677510101
Email: nguyenphidiepnh@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: "Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh Kon Tum". Chủ nhiệm: Võ Thị Phương. Thành viên: Nguyễn Phi Điệp. Mã số: Đ2013-09--09-BS. Năm: 2014. (Sep 9 2014 7:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn