Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,034,183

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép cánh rỗng HFB( Hollow flage beam) vào thực tế xây dựng công trình tại Việt Nam.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Phú Hoàng; Thành viên:  Huỳnh Minh Sơn
Số: B2009-ĐN06-7 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn