Ngô Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,888

 
Mục này được 20253 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/02/1987
Nơi sinh: Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kiến trúc
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 05 Thi Sách, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841823; Mobile: 0905689744
Email: nphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2015 Giảng dạy tại Khoa Kiến trúc - trường Đại học Bách khoa- ĐH Đà Nẵng
2016-nay Học Thạc sỹ tại trường Đại học Melbourne, Úc
 Sách và giáo trình
(Dec 21 2015 2:35PM)
[1]Bamboo Gridshells
Chủ biên: David Rockwood. Đồng tác giả: Ngô Phương
.
Nơi XB: Routledge Taylor & Francis Group. Năm 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn