Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,393,221

 Chủ nghĩa tối gian trong truyện ngắn Mỹ hiện đại
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Phương Khánh*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 66;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ “chủ nghĩa tối giản” trở nên phổ biến trong nghệ thuật nghe nhìn vào đầu những năm 1960 và phải sau đó gần một thập kỷ mới đi vào văn chương. Trong văn học Mỹ, Ernest Hemingway được xem là người đi đầu của trường phái tối giản. Tiếp sau đó có thể nói đến tên tuổi Raymond Carver. Truyện ngắn của hai nhà văn đều rất nhỏ gọn, giản dị, không cố thúc đẩy kịch tính. Tuy nhiên, sự thiếu vắng vai trò người dẫn chuyện, trao quyền tạo dựng cốt truyện cho hàng loạt các đối thoại có thể xem là một trong những đặc trưng của văn phong tối giản Hemingway. Còn với Raymond Carver, truyện ngắn của ông gọi mời một cách đọc vượt lên trên những mô tả chính xác, hình ảnh cụ thể, ngôn từ chắt lọc. Tác phẩm của Carver không như Hemingway kể cho người đọc về cuộc sống mà hướng đến cách vượt qua thế giới hậu hiện đại, với sự thậm phồn (vật chất) và thiếu vắng (tính xác thực, sự dẫn dắt, quy tắc hành xử)...
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The term “minimalism” gained popularity in the world of visual arts in the early 1960s but only approximately a decade later did it enter works of literature. In American literature, Ernest Hemingway is said to have been the first writer to follow this trend and Raymond Carver was the next. Both of these writers’short stories are quite brief, simple and do not dramatize. Particularly, using heavy dialogue and little to no exposition provided by the narrators are the most important and regular techniques of minimalist Hemingway. Meanwhile, Raymond Carver’s works invite a reading beyond the accuracy of description, the precision of images and the economy of words. His stories do not tell the reader how to live, as Hemingway did, but they tell how to negotiate the postmodern world, with its great surpluses (of things) and its great lacks (of absolutes, of guidelines, of rules of behavior)…
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn