Nguyễn Phú Nghĩ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35165 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phú Nghĩ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1963
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ hóa thực phẩm; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3732455; Mobile: 0905224243
Email: npnghi@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 Công tác tại Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn