Nguyễn Phúc Nghĩa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,048

 
Mục này được 25070 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phúc Nghĩa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/07/1975
Nơi sinh: An Nhơn
Quê quán An Nhơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 842741; Mobile: 0914048182
Email: npnghia@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác phục vụ giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2000 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn