Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,145

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lò Hơi 2
Ngành: Nhiệt
 2017 Sinh viên Đại học Chính Qui  Trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Đồ án Lò Hơi
Ngành: Nhiệt
 2016 Sinh viên Đại học Chính Qui  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ Thuật Cháy
Ngành: Năng lượng
 2016 Sinh viên Đại học hệ Chính Qui  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lò Hơi 1
Ngành: Nhiệt
 2016 Sinh viên đại học chính qui  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Anh văn chuyên ngành Nhiệt
Ngành: Năng lượng
 2015 Sinh Viên Đại học Chính Qui  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chính qui, khóa 2009  Giảng đường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn