Nguyễn Quang Minh Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26371 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Minh Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính Doanh nghiệp; Tại: Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: University College Cork
Dạy CN: Tài chính Doanh nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2011: Giảng viên Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Tháng 11/2012 đến 1/2014: học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính tại Coventry University, Vương quốc Anh.
Từ tháng 12/2014 đến nay: Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 8/2016 đến 6/2020: Nghiên cứu sinh tại University College Cork (Ireland)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Trinh. Thành viên: Nguyễn Quang Minh Nhi, Lê Phương Dung. Mã số: Đ2014-04-51. Năm: 2014. (Dec 28 2014 5:20PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Minh Nhi. Thành viên: ThS. Lê Phương Dung. Mã số: T2012-04-13. Năm: 2012. (Feb 13 2014 5:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Áp chế tài chính đã kiềm chế sự phát triển của thị trường tài chính ở các nền kinh tế đang phát triển như thế nào - Thực tế tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Minh Nhi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Hội thảo Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng. Trang: 308-314. Năm 2014. (Apr 20 2015 8:11PM)
[2]Bài báo: Cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh: Nhìn từ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Tác giả: ThS. Trịnh Thị Trinh, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 17. Trang: 41-44. Năm 2014. (Dec 28 2014 5:24PM)
[3]Bài báo: Cấu trúc tài chính các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên sàn chứng khoán. Tác giả: Nguyễn Quang Minh Nhi. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. Số: 11/2012. Trang: 14-15, 29. Năm 2012. (Apr 20 2015 8:00PM)
[4]Tham luận: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc tài chính từ mô hình dữ liệu bảng động - Trường hợp các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang Minh Nhi. Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng. Trang: 333-339. Năm 2012. (Apr 20 2015 8:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FDA approval announcements: Attention-grabbing or Event-day misspecification?. Authors: Hamill, P. A, Hutchinson, M., Nguyen, Q.M.N, Mulcahy, M.. Economics Letter (ISI). No: 170. Pages: 171-174. Year 2018. (Mar 21 2020 9:05AM)
[2]Article: Does earnings management matter for firm leverage? An international analysis. Authors: Dang, T.L., Dang, M. Le, P.D, Nguyen, H.N, Nguyen, Q.M.N, Henry, D.. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics (ISI, SSCI). No: (Forthcoming). Pages: pp. Year 2018. (Mar 21 2020 9:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn