Nguyễn Quốc Thịnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,886

 
Mục này được 432 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quốc Thịnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/11/1978
Nơi sinh: Duy Châu - Duy Xuyên-Quảng Nam
Quê quán Duy Châu - Duy Xuyên-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán -Tin; Tại: Đại học sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: .; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Xác suất thống kê, Đại số
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Một số ứng dụng của đạo hàm hàm số một biến và hệ thức lượng để giải quyết một số bài toán trong cuộc sống. Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Quốc Thịnh. Mã số: KCB-18-70. Năm: 2018. (Jun 26 2020 3:43PM)
[2] Đề tài Khác: Lý thuyết chọn mẫu và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán. Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Quốc Thịnh. Mã số: KCB-17-65. Năm: 2017. (Jun 26 2020 3:42PM)
[3] Đề tài Khác: Một số ứng dụng của khai triển Taylor-Maclaurin đối với hàm số một biến. Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Quốc Thịnh. Mã số: KCB-17-56. Năm: 2017. (Jun 26 2020 3:41PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính. Chủ nhiệm: TS Hoàng Nhật Quy. Thành viên: Th.s Nguyễn Quốc ThịnhTh.s Lê Thị Nguyệt Nga. Mã số: CHV-GV-16-20. Năm: 2016. (Jun 25 2020 12:27PM)
[5] Đề tài Khác: Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Quốc Thịnh. Thành viên: Ths Lê Thị Nguyệt Nga. Mã số: KCB-16-22. Năm: 2016. (Jun 26 2020 3:38PM)
[6] Đề tài Khác: Ứng dụng bất đẳng thức tìm cực trị. Chủ nhiệm: Th.s Nguyễn Quốc Thịnh. Mã số: KCB-16-23. Năm: 2016. (Jun 26 2020 3:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng khai triển Maclaurin tính giới hạn của hàm số một biến. Tác giả: Ths Nguyễn Quốc Thịnh. Tập san khoa học và giáo dục. Số: 8. Trang: 24-31. Năm 2017. (Jun 29 2020 9:51AM)
[2]Bài báo: Phần mềm giải một số bài toán trong lý thuyết đồ thị. Tác giả: TS Hoàng Nhật Quy, Ths Nguyễn Quốc Thịnh, Ths Lê Thị Nguyệt Nga. Tập san khoa học và giáo dục. Số: 6. Trang: 66-73. Năm 2016. (Jun 29 2020 9:54AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đại số tuyến tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Trường ĐH CNTT Hữu nghị Việt-Hàn
[2]Xác suất thống kê
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Trường ĐH CNTT Hữu nghị Việt-Hàn
[3]Giải tích 1-2
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Trường ĐH CNTT Hữu nghị Việt-Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn