Nguyễn Sỹ Thìn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,058

 
Mục này được 1143 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Sỹ Thìn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính; Tại: Đại học SoongSil
Lĩnh vực NC: Recommendation System
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 288 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chiến lược khuyến nghị trong điều kiện kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn, Sĩ Thìn; Nguyễn, Thị Tuyết Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2020. Số: 978-604-84-5517-0. Trang: 321-328. Năm 2020. (May 20 2021 2:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Featured Hybrid Recommendation System Using Stochastic Gradient Descent. Authors: Nguyen, Si Thin; Kwak, Hyun Young; Lee, Si Young; Gim, Gwang Yong. International Journal of Networked and Distributed Computing. No: Volume 9, Issue 1. Pages: 25 - 32. Year 2021. (May 20 2021 2:05PM)
[2]Article: A Study On Sentiment Analysis Combine Matrix Factorization For Ratting Product In Vietnamese. Authors: Si, Thin Nguyen; Van Hung, Trong. 2021 21st ACIS International Winter Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD-Winter). No: 20552750. Pages: 57-62. Year 2021. (May 20 2021 2:22PM)
[3]Article: Featured Combined Hybrid Recommendation System: Content-based Combined with Matrix Factorization. Authors: Nguyen, Si Thin. The Journal of Korean Institute of Communications and Information Science. No: Vol.45 No.01. Pages: 165 - 179. Year 2020. (May 20 2021 2:03PM)
[4]Article: A Hybrid Recommendation System Using Incremental Learning Algorithm. Authors: Nguyen, Si-Thin; Gim, Gwang-Yong. The Korea Society of Information Technology Policy and Management. No: No.3, Vol.12. Pages: 1779 - 1785. Year 2020. (May 20 2021 2:17PM)
[5]Article: Using stochastic gradient decent algorithm for incremental matrix factorization in recommendation system. Authors: Nguyen, Si-Thin; Kwak, Hyun-Young; Lee, Seok-Hee; Gim, Gwang-Yong. 2019 20th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD). No: 19258018. Pages: 308-319. Year 2019. (May 20 2021 2:01PM)
[6]Article: A study on success factors for business model innovation in the 4th industrial revolution. Authors: Yoon, Sung-Hwan; Thin, Nguyen Si; Thao, Vo Thi Thanh; Im, Eun-Tak; Gim, Gwang-Yong. International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications. No: 978-3-319-98880-1. Pages: 105-127. Year 2018. (May 20 2021 1:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn