Nguyễn Thị Ái Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 323 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ái Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1985
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống điện/Kỹ thuật điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Electrical Engineering; Tại: Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano)
Dạy CN: Kỹ thuật điện.
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật điện, năng lượng tái tạo, hệ thống tích trữ năng lượng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008-2010: Giảng viên Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
2010-2012: Học Thạc sĩ tại Delft University of Technology (TU Delft), Hà Lan
2013-2016: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Polytechnic University of Milan (Politecnico di Milano), Ý
2017-Nay: Giảng viên Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xác định vị trí tối ưu của hệ thống dự trữ năng lượng trong hệ thống điện có nguồn năng lượng gió. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Mã số: T2019-02-10. Năm: 2020. (Aug 1 2020 1:52PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng cho các hệ thống điện có kết nối với nguồn năng lượng gió. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Mã số: T2017-02-95. Năm: 2018. (Aug 1 2020 1:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. Tác giả: Lê Đình Dương, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(90)/2015. Trang: 34-38. Năm 2015. (Aug 1 2020 2:02PM)
[2]Bài báo: Giải pháp tính toán và phân tích các chế độ vận hành hệ thống điện bằng phương pháp xác suất. Tác giả: Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Hội nghị Khoa học & Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2014. Số: 1. Trang: 492-503. Năm 2014. (Aug 1 2020 2:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Locating and Sizing of Storage for Wind Integration. Authors: D. D. Le, N. T. A. Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 14. Pages: 119-124. Year 2020. (Aug 1 2020 2:05PM)
[2]Article: Modeling of Wind Power Generation for Probabilistic Power Flow Analysis. Authors: Tung Le-Duc, Dinh Duong Le, and Nhi Thi Ai Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 15. Pages: 76-81. Year 2020. (Aug 1 2020 2:06PM)
[3]Article: Stochastic Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 2901-2906. Year 2018. (Aug 1 2020 2:07PM)
[4]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-Scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies (SCIE, Q1, IF: 2.702). No: 11. Pages: 2624. Year 2018. (Aug 1 2020 2:08PM)
[5]Article: Optimal Siting and Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo and Alberto Berizzi. The 10th Bulk Power Systems Dynamics and Control Symposium – IREP2017. No: 1. Pages: 1-7. Year 2017. (Aug 1 2020 2:09PM)
[6]Article: Sensitivity analysis on locations of Energy Storage in power systems with wind integration. Authors: N. T. A. Nguyen, D. D. Le, G. G. Moshi, C. Bovo, and A. Berizzi. IEEE Transaction on Industry Applications (SCI, Q1, IF: 3.488). No: 52 (6). Pages: 5185-5193. Year 2016. (Aug 1 2020 2:10PM)
[7]Article: Advanced probabilistic power flow methodology for power systems with renewable resources. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi. Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE). No: 1. Pages: 1-16. Year 2016. (Aug 1 2020 2:11PM)
[8]Article: Energy Storage Operation in Power Systems Considering Correlation Between Wind Farms. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, C. Bovo, and A. Berizzi. IEEE-EEEIC2016 (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-6. Year 2016. (Aug 1 2020 2:12PM)
[9]Article: Optimal Power Flow with Energy Storage Systems: Single-period Model vs. Multi-period Model. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo, and Alberto Berizzi. Proceedings of the IEEE Powertech, Eindhoven (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-6. Year 2015. (Aug 1 2020 2:13PM)
[10]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methodologies. Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-5. Year 2015. (Aug 1 2020 2:14PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hà Sơn Hạ Long
Đề tài: Tính toán bù tối ưu công suất phản kháng lưới điện phân phối Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Trần Đại Kịch
Đề tài: Nghiên cứu cải tạo Trạm biến áp 110 kV Áng Sơn thành trạm không người trực

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Máy điện
Ngành: Điện
 2019 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ sở lý thuyết mạch điện
Ngành: Điện
 2018 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Lý thuyết mạch
Ngành: Điện
 2018 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết Mạch điện 1
Ngành: Điện
 2018 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết Mạch điện 2
Ngành: Điện
 2018 Sinh viên ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Điện công trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên các ngành kiến trúc, xây dựng - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên các ngành kỹ thuật khác ngành điện - Trình độ đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn