Nguyễn Thành Ba
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24344 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Ba
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1984
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: ĐH Đà Lạt
Đơn vị công tác: Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Kỹ sư; năm: 2008; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: ĐH Đà Lạt
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ ĐBCL&KT - Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 02/2009 - 01/2013: Công tác tại phòng Đào tạo - Phân hiệu Kon Tum.
Tháng 02/2013: Tổ ĐBCL & Khảo thí - Phân hiệu Kon Tum

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn