Nguyễn Thị Bình Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,413,257

 
Mục này được 11871 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Bình Sơn
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/09/1991
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cứ nhân tiếng Hàn; Tại: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Hàn; Tại: Đại học Quốc gia Seoul
Dạy CN: Tiếng Hàn
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Hàn
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ntbson@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 8/2013 đến 6/2017 Giảng viên tập sự Khoa Nhật – Hàn - Thái, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
8/2014-2/2017 Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc
7/2017 đến nay Giảng viên Khoa Nhật – Hàn - Thái, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn